Verksamhetsdokument

Bildningsalliansens stadgar (pdf) (uppdaterade våren 2019)

Bildningsalliansens valordning (pdf) (även för distansmöten, uppdaterad våren 2020)

Bildningsalliansens strategi (pdf)

GDPR - Bildningsalliansens registerbeskrivning (pdf)

Bildningsalliansens tillgänglighetsutlåtande (pdf)

Statistik

  • Verksamhetsstatistik - Bildningsalliansens medlemmar
  • Utvärdering av distansundervisningen under corona-våren 2020
  • Covid-19-pandemins inverkan på verksamhet inom den fria bildningen (2021)
    I mars 2021 sändes en enkätförfrågan till Bildningsalliansens medlemmar kring pandemins inverkan på verksamheten under 2020. Rapporten innehåller svar från arbetar- och medborgarinstitut, sommaruniversitet, idrottsinstitut och studiecentral. Motsvarande enkät riktat till folkhögskolor sändes ut av och i samarbete med Folkhögskoleföreningen.

 

Resultat

2022

2021

2020

2019