Allmänt material

Här samlar vi sådant som inte riktigt ryms någon annanstans. 

Kommunikationstips för BA-medlemmar

En guide med idéer och förslag hur du/ni kan arbeta med kommunikation lokalt och regionalt (pdf)

 

Nyckeltal för den fria bildningen

Beskrivning av den fria bildningen i Finland 2023 med nyckeltal (pdf)

Fritt bildningsarbete i Finland 2023 (en sida, översikt) (pdf)

Arbetar- och medborgarinstituten i Finland 2023 (pdf)

Folkhögskolorna i Finland 2023 (pdf)

Sommaruniversiteten i Finland 2023 (pdf)

Studiecentralerna i Finland 2023 (pdf)

Idrottsinstituten i Finland 2023 (pdf)

Vi studerar i fri bildning-broschyr (pdf)

 

Digital arkivering

Webbinarium 20.4.2020 - Beatrice Wahlström, ekonomichef Borgå folkakademi

Föreläsning under Kanslidagarna 2021 - Lena Karhu, Svenska Centralarkivet

Aktiva och demokratiska medborgare

Material för att utbilda aktiva och demokratiska medborgare inom fritt bildningsarbete (2020). Materialbanken skapades i projektet Aktiivinen ja demokraattinen kansalaisuus, ADEKA 2018-2020.

  • Materialbanken innehåller också en svenskspråkig slutrapport som samlat ihop projektinsikter, undervisnings- och studiematerial samt en guidebok. 

     

EUs dataskyddsreform - GDPR

Material från informationstillfällena 2018 i Helsingfors (2.2) och Vasa (9.2)

Dataskyddsförordningen - Ant Simons (Webbhuset)

 

Bildning för alla (2016) - Projektet ”Bildning för alla” vill synliggöra existerande samarbeten mellan den fria bildningen och övriga läroanstaltsformer i Svenskfinland.

  • Kompendiet beskriver dessa samarbeten med exempel från Helsingfors Arbis och Kronoby folkhögskola, samt resultat från den kartläggning som gjorts bland Bildningsalliansens medlemmar.

Inkludera flera - digital delaktighet
Åren 2015-2018 arbetade vi med olika aspekter av digital delaktighet inom ramen för flera projekt. Vi tog bland annat fram rekommendationer och rapporter kring digitaliseringens önskvärda utveckling i Finland och i Norden.
Du hittar alla resurser här

Rapport över nordisk fortbildning inom hållbar utveckling

SFV:s studiecentral ebjuder alla handböcker och andra böcker gratis,  mottagaren betalar enbart portot.