Djup bildning och planetär pedagogik
1.1.2021 - 31.05.2021

Utbildningen Fri bildning som förändringsagent avslutas 31.12.2020, och har varit ett projektet där ekosocial bildning och transformativt lärande har stått i fokus ur olika synvinklar. Inom det projektet väcktes intresset för att fortsätta omdesignen av den fria bildningen på ett kollaborativt sätt.

Därför har vi nu glädje att kunna erbjuda den fristående fortsättningsutbildningen Djup bildning och planetär pedagogik! Utbildningen är en radikalt kollaborativ forskningsresa till bildningens kärna genom att möta 2020-talets utmaningar.

Projektägare: Vapaa sivistystyö ry / Fritt bildningsarbete rf
(Bildningsalliansen fungerar som samarbetspart för det svenska fältet, tillsammans med de övriga takorganisationerna inom VST/FBA)

Mera information om projektet hittar du på FBAs hemsida: (på finska): https://peda.net/yhdistykset/vst/ajankohtaista/hsjppk och i denna PDF (innehållsbeskrivning av projektets enskilda moduler, även på svenska)

Vi tar emot max. 20 sakkunniga (1-2/organisation) till utbildningen och ansökningstiden är 7.12.2020 – 11.1.2021 på följande länk:  https://response.questback.com/suomenkansanopistoyhdistysfinl/vstsyvasivistys

Undervisningen sker på finska, men den egna insatsen kan gärna vara på svenska.

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen finansierar projektet