Mobilitet med hjälp av Erasmus+

Bildningsalliansen har ansökt bidrag från Erasmus+ och blivit beviljade medel för Mobilitet KA1. Det betyder att vi kan bevilja er bidrag för att delta i fortbildning i Europa. Projekttiden är 1.12.2017-31.12.2018 och fortbildningen behöver ske under den här tiden.

För att kunna delta i en kurs och ansöka om ekonomiskt stöd behöver ni fylla i en intresseanmälan med en motivering för varför just ni behöver få delta i  kursen och på vilket sätt det kommer utveckla er som personer och vilken nytta eventuellt er organisation får av ert deltagande i kursen.

Ni behöver också förbinda er vid att ställa upp och berätta om er erfarenheter av kursen på Bildningsalliansens evenemang.

OBS! Kom ihåg att vara ute i tid med er intresseanälan eftersom vi enbart kan garantera två platser/kurs.

I Finland sköts administrationen och genomförandet av programmet Erasmus+ av Utbildningsstyrelsen.