Om Bildningsalliansen

Bildningsalliansen är den nationella samarbetsorganisationen för fri bildning i Svenskfinland. Det betyder i klartext att våra medlemmar är svensk- och tvåspråkiga folkhögskolor, arbetar- och medborgarinstitut, sommaruniversitet, Svenska Studiecentralen och Folkhälsan Utbildning Ab.

Bildningsalliansen erbjuder

  • regionala, nationella och nordiska forum kring gemensamma frågor
  • fortbildning av lärare, rektorer och övrig personal
  • tjänster som stöder och utvecklar våra medlemmar

 

Resultat                              

                        Årsberättelse 2016

                        Bokslut 2016

                        Verksamhetsplan 2017

                        Bildningsalliansens strategi