På gång

Måndag
30.5
13:00

Diskussionsstund - Svenskfinland och Ukraina

Virturtuell diskussionsstund kring erfarenhetsutbyte om satsningar för ukrainare i Svenskfinland
Online - Zoom
Torsdag
25.8
10:00

VST-päivät 2022

Iisalmi och online
Fredag
23.9
09:30
Tisdag
22.11
10:00