På gång

Måndag
6.5
13:00

Det livslånga lärandets dag

En öppen dag på SFV-huset i Helsingfors. Pröva-på-workshops, samtal, paneldiskussion om lärarrollen i den fria bildningen.
SFV-huset
Fredag
13.9
10:00

Ledarskapsfortbildning - Ledarskapskraft

Kronoby/Karleby, Tammerfors och på nätet
Onsdag
18.9
13:00

Artificiell intelligens i undervisningen

Utbildning för lärare inom fritt bildningsarbete
Tammerfors och online