September 2019

Söndag
1.9
14:32
Måndag
23.9
10:00

Oktober 2019

Onsdag
23.10
12:00

November 2019

Fredag
1.11
09:30
Måndag
4.11
13:30
Tisdag
12.11
12:00

Nätverksträff kring digitalt stöd

Främjande av digitala kompetenser i och via fria bildningen.
Vasa sommaruniversitet
Torsdag
21.11
09:00
Fredag
22.11
10:00

Bildningsalliansens höstmöte 2019

Tammerfors, Tampereen seudun työväenopisto
Onsdag
27.11
09:00
Torsdag
28.11
11:30
Fredag
29.11
10:00

DE FINLANDSSVENSKA INTEGRATIONSDAGARNA goes local

SAVE THE DATE!
Helsingfors, Åbo och Vasa

Februari 2020