Händelsekalender

Maj 2024

Måndag
27.5
09:00

Juni 2024

Tisdag
4.6
00:00

Fortbildningsdagar kring konstintegrering

Fortbildningen ordnas av CLL
Tammerfors

Augusti 2024

Torsdag
29.8
09:00

VST-päivät 2024

Helsingfors

September 2024

Fredag
13.9
10:00

Ledarskapsfortbildning - Ledarskapskraft

Kronoby/Karleby, Tammerfors och på nätet
Onsdag
18.9
13:00

Artificiell intelligens i undervisningen

Utbildning för lärare inom fritt bildningsarbete
Tammerfors och online