På gång

Onsdag
18.9
13:00

Artificiell intelligens i undervisningen

Utbildning för lärare inom fritt bildningsarbete
Tammerfors och online
Torsdag
14.11
09:00