Psykiska första hjälpen®1 – instruktörsutbildning

15.06.2023 kl. 09.00 – 17.06.2023 kl. 16.00

Välkommen till Psykiska första hjälpen®1 – instruktörsutbildning

Mål: 

Målet med instruktörsutbildningen är att stärka deltagarnas förmåga att hantera innehållet i PFH®1 och att utveckla deltagarnas handledningsfärdighet. Utbildningen ger färdighet i och rättighet till att ordna och handleda Psykiska första hjälpen ®1 enligt de villkor som finns i avtalet man tecknar med MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.

Kostnader: 

Utbildningen är kostnadsfri. Deltagarna står själva för kostnader för resor och övernattning.

Ta med: 

Egna erfarenheter från grundutbildningen i PFH®1, boken Livskunskap för psykisk hälsa och en bärbar dator eller annan utrustning med internet-koppling. Utrustningen behövs speciellt för förberedelserna inför provet i handledningsfärdighet (ohjaajanäyttö) och för att logga in till handledningsmaterialet som finns tillgängligt för handledare.

Under den första dagens förmiddag behandlas avtalsenliga förfaringssätt för ordnande av en PFH-utbildning och vi bekantar oss med materialet samt diskuterar teman som berör inlärning och grupphandledning. Under eftermiddagen utförs förberedelserna inför provet i handledningsfärdighet (ohjaajanäyttö) i mindre grupper. Temat fortsätter följande dag fram till lunch. Eftermiddagen och den tredje dagen ägnas i sin helhet åt presentationerna/provet i handledarfärdighet.

Förhandsuppgift: 

Handledarutbildningen består av tre närstudiedagar samt en pilotutbildning. PFH-handledarfärdighet kräver genomfört och godkänt prov i handledarfärdighet och dessutom en egen pilotutbildning ensam eller i par inom ca 6 månader efter att handledarutbildningen ägt rum.  Deltagarna gör en förhandsuppgift där man funderar över plats och målgrupp för den egna pilotutbildningen samt en preliminär tidtabell.

Traktering:

Vi bjuder på kaffe. Luncher på egen bekostnad.

Närvaroplikt: 

Utbildningen är späckad och intensiv och tillåter ingen frånvaro.

Utbildare: 

Nonni Mäkikärki och Johanna Cresswell-Smith

Anmälan: 

Anmälan senast 12.6 på följande länk: https://link.webropolsurveys.com/S/22FF7008809FE7D1
OBS! Du behöver ha gått grundutbildningen i Psykiska första hjälpen®1 för att kunna delta i instruktörsutbildningen!

 Plats
SFV-huset G18, rum 101
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors