INTEGRATION 2024
14 - 15 november
Logomo, Åbo

Integration 2024 lyfter fram aktuella teman inom integration och flyktingmottagning.
För att främja integrationen utförs ett enormt viktigt arbete i olika regioner och organisationer. Det riksomfattande evenemanget Integration 2024 är ett utmärkt tillfälle att dela med sig av information och verksamhetsmodeller samt att möta och skapa nya partnerskap.

Integration 2024 ordnas

14.11 och 15.11 i Logomo kl. 9.45–16.30 och 15.11. kl. 9.00–15.30
(dörrarna öppnar kl. 08.00)

Kvällstillställningen 14.11 ordnas i Logomo kl. 19.30–22.00
(dörrarna öppnar kl. 19.00)

Anmälan öppnar i början av hösten.


Bildningsalliansen medverkar i Integration 2024 som medarrangör. Vår medverkan genomförs tack vare projektunderstöd från Svenska Kulturfonden.