Digitala Helsingfors

02.06.2017 kl. 17:11
Pekka Sauri berättar hur Helsingfors arbetar digitalt på Inkludera Fleras kickoff 27.4.2016 i Helsingfors
Johanni