Henrika får SFVs Folkbildningsmedalj 2024!

23.04.2024 kl. 12:46
Bildningsalliansens  verksamhetsledare, Henrika Nordin får SFVs Folkbildningsmedalj 2024.

Henrika är glad över att SFV lyfter fram folkbildningens  betydelse i det finländska samhället och fria bildningens roll i vårt utbildningssystem. Nordin ser Folkbildningsmedaljen som ett erkännande för det arbete som Bildningsalliansen gör för bildningen på svenska i Finland. I en tid då man skär i statliga understöd för fri bildning och tredje sektorn känns det extra fint att vårt arbete uppmärksammas. Det är viktigt att vi kan bevara strukturer som ger finländare och andra som bor här, möjlighet att på svenska få bildning, ta hand om sitt välmående och vara delaktig samt inkluderad  i vårt samhälle.

Här kan du läsa mera om Folkbildningsmedaljen och de övriga prismottagarna: https://sfv.fi/sv/2024/sfv_medaljer_2024/ 

Marie Granbacka