En gör-så-här guide

Hjälp till att öka vår synlighet!

20.02.2024 kl. 09:46
Hur kan var och en av oss lyfta fram den fria bildningen på ett bra och begripligt sätt?

Här kommer en lista på åtgärder som alla Bildningsalliansens medlemmar kan göra nu för att bemöta nedskärningar och andra utmaningar. Förslagen får användas fritt och vi tar gärna emot fler. Förslagen nedan är insamlade under vår infodag för rektorer och ekonomipersonal september 2023.

Se igenom hur bra ni syns i lokala och regionala media. Det finns säkert utrymme för storytelling (till exempel berättelser från deltagare) och kanske en lovestory?

Hur samarbetar ni med andra bildningsaktörer i området och med andra läroinrättningar inom fria bildningen? En gemensam satsning har större möjlighet att nå över nyhetströskeln.

När förklarade ni senast för ledningen/kommunen/ägaren vad ni riktigt gör/erbjuder och varför? Om det var en tid sedan, be om ett möte, eller att det tas upp vid nästa träff.

Vilka lokalpolitiker har du/ni kontakt med? Fråga hur de ställer sig till den fria bildningen, och om de är villiga att diskutera frågan med er.

Vilka diskussioner pågår för tillfället i ert verksamhetsområde? Är det något ni kan ta ställning till, reagera på, kommentera? Fria bildningen ska inte leva i en bubbla, vi finns i lokalsamhället. Exempel: om det talas om personalbrist inom vården, kan ni erbjuda språkutbildning för vårdpersonal? Exempel 2: Akan ordnade Klubb Fakta. De kan berätta mer.

Vilka lokala nätverk ingår ni i? Kan du/ni där lyfta fram vad den fria bildningen kan göra och kan erbjuda?

Kan ni hitta ambassadörer/influencers som är beredda att lyfta fram fri bildning? Exempel: Tidigare studeranden som sprider goda erfarenheter

Kan ni pröva att erbjuda en gratisbiljett till alla 16-åringar till en valfri kurs? (Detta har bland annat gjorts i Pedersöre, de kan ge mer info)

Bli mera mysiga! Mysigheten borde sen kopplas till rätt ”saker”. Hur känns det att komma in till er? Vilka associationer ger era lokaler? Kan ni göra något för att öka trivseln/mysfaktorn?

Johanni