Detta gjorde vi 2023

Bildningsalliansen 2023 wrapped

09.02.2024 kl. 09:00
Det är dags att summera vad allt vi gjorde under 2023. Därför kommer här Bildningsalliansen 2023 Wrapped! Håll till godo.

Även 2023 var ett händelserikt år. Här ett axplock av vad vi gjorde.

Så här påverkade vi:

 • Vi skapade riksdagsvalsteser 
 • Vi agerade sakkunniga under regeringsförhandlingarna
 • Vi ordnade en tillställning för media, nya riksdagsledamöter och ledamotsassistenter
 • Vi deltog i hörandetillfällen på kulturutskottet
 • Vi lämnade in många utlåtanden och ställningstaganden
 • Vi satt med i Forum för livslång vägledning
 • Vi var med och skapade Nyckeltal om den fria bildningen - de första i Finland!

Vi utvecklade och fortbildade fältet kring följande teman:

 • Grundläggande färdigheter för vuxna
 • Tillgänglighetsaspekter
 • Framtidskompetenser för kulturell och individuell förändring
 • Psykiska första hjälpen
 • Marknadsföring och positiv kommunikation
 • Ergonomi och mả bra
 • Antirasism och jämlikt bemötande
 • Digital undervisning och digital didaktik
 • Handledningsmaterial för lärare

Under året diskuterade vi: 

 • Kan (fri) bildning ge oss en hällbar framtid?
 • Kan folkbildningen rädda demokratin?
 • Bildning och Mätbarhet - Den oundvikliga spänningen mellan öppenhet och struktur

Vi publicerade podcasts kring:

 • Dags att prata identitet
 • Dags att prata landsbygd
 • Dags att prata mảngkulturalitet

Dessutom firade vi 10-årsjubileum och därför

 • Förnyade vi vår logo och grafiska profil
 • Skapade vi vårt eget jubileumskaffe - FIKABERIKARE
 • Ordnade vi ett jubileumsseminarium i Helsingfors för Bildningsalliansens medlemmar och samarbetspartners
 • Jobbade vi med en serie videon som synliggör den fria bildningens betydelse och roll i samhället
 • Publicerade vi videosamlingen - "Fri bildning i bilder" på Youtube


Under 2023 hade vi 
6 utvecklingsprojekt och 5 uppdrag som sakkunniga

Vi har fått stöd från 

 • Konstsamfundet
 • Nordiska ministerrådet
 • Svenska folkskolans vänner
 • Svenska kulturfonden
 • Undervisnings- och kulturministeriet
 • Utbildningsstyrelsen

Under 2024 fokuserar vi på 
Påverkansarbete för den fria bildningen pả svenska, och specifikt kring följande fokusområden:

 • Grundläggande färdigheter för vuxna
 • Integration på svenska
 • Den utvidgade läroplikten
 • Kommunalvalet 2025
 • Slutproduktion och lansering av nytt handledningsmaterial för lärare inom den fria bildningen

Nya projekt som startar:

 • En inkluderande arbetsplats (ESF-projekt tillsammans med Centria och Kredu)
 • Ledarskapskraft - att leda hållbart i en föränderlig tid
Johanni