Bildningsalliansens höstmöte 2023

23.11.2023 kl. 10:14
Idag. fredag, 24 november hölls Bildningsalliansens höstmöte på plats i G18 i Helsingfors med möjlighet att delta på distans via Zoom.

Under höstmötet presenterades verksamhetsplanen samt budgeten för 2024 av verksamhetsledaren Henrika Nordin. 

Bildningsalliansens fokusomården för 2024 är

(utdrag ur verksamhetsplanen):

  • Bildningsalliansen ska arbeta för att medlemmarna ska har resurser och hållbara strukturer för att kunna anordna fri bildning i framtiden
  • Bildningsalliansen ska ska förutsättningar för medlemmarna att kunna ordna grundläggande färdigheter för vuxna och kompetensmärken som visar på kunnande
  • Bildningsalliansen ska fortsatta bevakningen av den utvidgade läroplikten, speciellt folkhögskoleåret och HUX-utbildningen. Fokus läggs också på NCUs utredning om HUX-utbildningen.
  • Fortsatt påverkansarbete för integration på svenska i relation till de åtgärder som finns nämnda i regeringsprogrammet och i lagen om främjande av integration och lagen om fritt bildningsarbete.
  • Bildningsalliansen ska fortsätta påverkansarbete och uppföljning av regeringsprogrammet samt utarbeta valteser inför kommunalvalet 2025.
     

Höstmöten alltid valmöten

Bildningsalliansens höstmöten är alltid valmöten och styrelsemedlemmar väljs för två år åt gången. Halva styrelsen byts ut eller omväljs varje höst.

Bildningsalliansens styrelse år 2024:

Ordförande: Anna Pensar-Kuivamäki, Folkhälsan Utbildning Ab

Cecilia Hindersson, Skärgårdens Kombi (omval)
Personlig ersättare: Ester Laurell, Mariehamn Medis (ny)
Pia Nybom, Helsingfors Arbis (ny)
Personlig ersättare: Hannu Ollikainen, Sibbo Institut (ny)
Casper Sahlström, Lappfjärd folkhögskola (ny)
Personlig ersättare: Kerstin Storvall, Kredu - Kristliga folkhögskolan i Nykarleby (ny)
Anna-Karin Öhman, SFV:s studiecentral (omval)
Personlig ersättare: Amy Jägerskiöld, SFV:s studiecentral (omval)
Bettina Wikblom, Jakobstads arbis
Personlig ersättare: Bettina Mannström-Sand, Nykarleby arbis
Catharina von Schoultz, Borgå folkakademi
Personlig ersättare: Bodil Selenius, Västra Nylands folkhögskola
Karoliina Laaksoharju, Folkhälsan Utbildning Ab
Personlig ersättare: Sara Riska, Folkhälsan Utbildning Ab
Hanna Pitkänen, Vasa sommaruniversitet
Personlig ersättare: Fredrik Åberg, Hangö sommaruniversitet 

 

Marie