Ett av de nya kompetensmärkena

Grundläggande kompetensmärken

15.02.2024 kl. 11:21
De nationella kompetensmärkena för grundläggande färdigheter finns nu publicerade i eGrunder.

Där finns bedömningsgrunderna och läromålen beskrivna. De olika märkena och deras innehåll hittar du på https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/osaamismerkit

Det handlar om 5 tematiska helheter. Inom varje temaområde finns 3-8 specifika kompetenser och deras märken presenterade.

Den 21.3. arrangerar Utbildningsstyrelsen dessa märkens lanseringstillfälle (på finska) kl 9.30-11. Ett svenskspråkigt tillfälle har utlovats, men det finns ännu inget datum fastslaget. 

Märkena kan tas i bruk från den 1.8.2024

Johanni