Erasmus+

Sök Erasmus+ nu - snart är det försent!

08.02.2024 kl. 11:59
Ännu hinner du, men nu är det bråttom!

I vårens ansökningsomgång kan man söka finansiering för både mobilitet i anslutning till lärande (KA1) och samarbetsprojekt (KA2). Ansökningstiden för mobiliteter går ut  20.2.2024 kl. 13.00 finsk tid  och för samarbetsprojekt inom Erasmus+ 5.3.2024  kl. 13.00 finsk tid. Under ansökningstiden ordnar Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster rådgivningsmöten och virtuella "Vi presenterar ingenting"-möten i fritt format, där du kan komma och fråga mer om projektansökningsprocessen och din egen projektansökan. Evenemangsdatum hittar du i EPALE:s evenemangskalender.

Erasmus+ för vuxenutbildning

De nationella medlen för utveckling av utbildningen har minskat under de senaste åren. Europeiska kommissionen har dock kunnat öka finansieringen av Erasmus+, och cirka tre miljoner euro kommer att vara tillgängliga för vuxenutbildningsorganisationer i vårens utlysning. Erasmus+ syftar till att förbättra vuxenutbildningens kvalitet och personalens kompetens, stödja internationaliseringen av organisationer som arbetar med vuxenutbildning och stödja erkännande och erkännande av lärande över gränserna. Utvecklingen av grundläggande färdigheter för vuxna är en viktig prioritering i programmet.

Mobilitetsprojekt

Mobilitetsprojekt utvecklar kompetensen hos personal som arbetar med vuxenutbildning och gör det möjligt för vuxenstuderande att internationalisera sig i en autentisk miljö. Personalen kan delta i en kurs, jobbskuggning eller en undervisningsperiod utomlands. Med projektfinansieringen kan du också bjuda in en expert till din egen organisation, till exempel som gästlärare eller mentor.

Mobilitet för studerande och studenter har varit möjlig sedan 2021 och börjar etablera sig som en av de viktiga verksamheterna i projekten. Den studerande ska vara registrerad studerande vid organisationen/läroanstalten eller på annat sätt aktivt delta i dess verksamhet. Det finns också ett extra stöd för social integration om ni i verksamheten arbetar med utsatta grupper. 

Samarbetsprojekt

Samarbetsprojekt gör det möjligt för organisationer att utveckla vuxenutbildningen tillsammans med europeiska partners. Ett exempel är småskaliga partnerskap (KA210) som fokuserar på utbyte av god praxis. I den här projektformen kan du börja samarbeta med minst en partner från ett annat programland. Projekten pågår i 6–24 månader. Projektet kan också vara ett större samarbetsprojekt (KA220) som utvecklar konkreta produkter, såsom gemensamma studiehelheter och undervisningsmaterial. Dessa projekt skall ha med minst 3 organisationer från 3 programländer och projekten kan pågå i 12–36 månader. Samarbetsprojekten är öppna för både personal inom vuxenutbildningen och vuxenstuderande, beroende på projektets karaktär och mål.

Vem kan söka?

Erasmus+ projektstöd för vuxenutbildning kan sökas av organisationer som arbetar med vuxenutbildning:

  • Vuxenutbildningsanstalter som medborgarinstitut, folkhögskolor och vuxengymnasier.
  • Vuxenutbildningsenheter inom högre utbildning, t.ex. fortbildningscentrum, språkcentrum, sommaruniversitet och öppna universitet.
  • Företag som tillhandahåller vuxenutbildning, t.ex. språkskolor.
  • Ideella organisationer, föreningar, stiftelser.
  • kulturorganisationer, bibliotek, Museer
  • lokala, regionala och nationella myndigheter,
  • tillhandahållare av vägledning och rådgivning för vuxna.

Läs mer https://www.oph.fi/sv/utveckling-och-internationalisering/programmet-erasmus-2021-2027/erasmus-vuxenutbildning

Johanni