Sivistys

2024 är temaåret för bildning

05.02.2024 kl. 10:59
I år fyller Kansanvalistusseura 150 år och det firas med ett temaår för bildning.

KVS hoppas att så många aktörer som möjligt skall arrangera egna evenemang under året. 

Arbetsgruppen har tagit fram ett antal teman som kan hjälpa dig som funderar på att erbjuda något. Ni kan till exempel välja

  • Hållbar framtid
  • Mångfald, likabehandling och nyfinländskhet
  • Kultur och konst som föregångare
  • Från vetenskap till bildning
  • Läskunnighet och dialog
  • Livslångt lärande och bildning

Som övergripande teman ingår dessutom digitalisering och medkänsla.

När du vill veta mer och när du vill anmäla er verksamhet/innehåll är det bara att gå till sidan 

 

Johanni