Arrangera mera

18.08.2020 kl. 14:16
Handbok i hur man arrangerar olika typer av kulturevenemang. Utgiven 2015.

I handboken tar skribenten Jenny Holm upp allmänna tips kring evenemangsplanering och specifika tips kring att ordna musikkonserter, dans- och teaterföreställningar och konstutställningar.

Målgruppen för handboken är fria bildningen, föreningar och enskilda kulturutövare, vilket innebär att ett kulturevenemang i den här bemärkelsen kan vara allt från att arrangera en konsert med en känd artist till att ordna en konstutställning med bildkonstelevernas verk från den gångna terminen. Handboken är tänkt att kunna användas oavsett evenemangsstorlek, oavsett konstform. Tanken är att man ska dra nytta av de tips som passar just den egna tillställningen och anpassa dem efter behov.

Boken kan beställas i tryckt form från Bildningsalliansens kansli för 10 euro per ex. Skicka beställningen per e-post till henrika.nordin(at)bildningsalliansen.fi 

Till boken hör också en checklista som kan laddas ner här.

Länk till artikel om handboken (Vasabladet 15.4 2015)

Johanni