Fortbildningsdagar kring konstintegrering

04.06.2024 kl. 00.00 – 05.06.2024 kl. 00.01

Avsluta läsåret med två inspirerande och kreativa fortbildningsdagar i Tammerfors 4–5 juni!

Centret för livslångtlärande arrangerar en lärarfortbildning med konstintegrering.

Varje generation har rätt till sin konst på eget språk! Under de här två dagarna får du använda dig av estetiska uttryck för att få en inblick i samtidskonstens olika former. Tolkningsarbetet görs via bild, poesi och dans under ledning av Heidi Höglund, Sofia Jusslin och Lena Séraphin.

Målgruppen är lärare i grundläggande utbildning, andra stadiet (gymnasie- och yrkeslärare) och lärare inom grundläggande konstundervisning. Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och deltagandet är avgiftsfritt. Kostnader för resor, kost&logi ersätts inte.

Mera information och anmälan hittar du här: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/pedagogik-och-lararfortbildning/en-inblick-i-arbete-med-samtidskonst/

Välkommen med! Vid frågor kontakta utbildningsplanerare Jessica Smulter, jessica.smulter@abo.fi


 

Plats
Tammerfors