Svenskfinland kavlade upp ärmarna kring integrationsfrågor

29.09.2020 kl. 12:48
Folktinget och Bildningsalliansen har 28-29.9 2020 arrangerat de finlandssvenska integrationsdagarna för femte gången, men för första gången digitalt.

Över 150 personer deltog i programmet. Bland deltagarna fanns i första hand personer som arbetar med och är intresserade av integrationsfrågor i Svenskfinland.

Dialog – att mötas i olikhet var årets tema och talarna lyfte upp många konkreta förslag på hur vi blir bättre på att lyssna och lära oss av varandra.

- Diskussionerna och inläggen visar att det finns ett stort behov av att fortsätta jobba för att utveckla den svenskspråkiga integrationsvägen. Det ska vara möjligt att välja antingen svenska eller finska som integrationsspråk i Finland och myndigheterna ansvarar för att det förverkligas i praktiken, säger folktingssekreterare Christina Gestrin.

- Den strukturella rasismen som finns i Svenskfinland är en annan fråga som kommit upp här, den är mycket allvarlig och samarbete behövs för att öka kunskapen om problemet och kväsa det, fortsätter Gestrin.

Fotografen Niklas Meltio höll den avslutande föreläsningen och deltagarna fick ta del av starka bilder från det krigshärjade Syrien.

- Bilderna väckte många tankar hos oss som tittade och lyssnade. Dessutom har vi tidigare fått höra berättelser av engagerade nyanlända inom We See You. Nu ska vi fortsätta jobba tillsammans med olika organisationer för en bättre integrationsväg, säger Stephanie Lindberg som är ansvarig för integrationsfrågor på Folktinget.

- Det har varit roligt att se att ett virtuellt seminarium har möjliggjort för speciellt kommunalt anställda att ta del av föreläsningarna. Det är en publik vi har velat nå och som har en nyckelroll för en lokal integration, säger Henrika Nordin som är verksamhetsledare för Bildningsalliansen. 

- För tillfället sammanställer man den integrationspolitiska redogörelsen. Det är viktigt att vi inom Svenskfinland följer med det arbetet och påverkar samt deltar aktivt i den nationella diskussionen. Det här både för att synliggöra den svenska integrationen men också för att kunna påverka utvecklingen av Finlands integrationspolitik.

De finlandssvenska integrationsdagarna arrangerades av Folktinget, Bildningsalliansen i samarbete med Svenska.fi och We See You.