Pedagogiska färdigheter i kollaborativt lärande

07 Februari 2020 kl. 00.00–24 April 2020, 00.01

Jobbar du inom den fria bildningen och är du sugen på att utveckla din pedagogiska kompetens och lära dig nya pedagogiska metoder?

Anmäl dig då till Humaks kostnadsfria fortbildning Pedagogiska färdigheter i kollaborativt lärande, som inleds i februari 2020!

Fortbildningen stärker deltagarnas kollaborativa- och socialpedagogiska färdigheter. Studierna ger deltagarna nya redskap i arbetet med främjandet av elevernas individuella lärprocesser, välbefinnande och medlemskap i grupp. Varje deltagare gör, individuellt eller i grupp, bl.a. en utvecklingsuppgift baserad på sina personliga mål och resultaten av dessa delas med de övriga deltagarna under fortbildningen.

Fortbildningen består av en gemensam inledningskurs Utveckla din expertis i samhällspedagogik (1 studiepoäng) och en fortsättningskurs Färdigheter i kollaborativ- och aktivitetspedagogik (2 studiepoäng). Om man önskar, så kan man också avlägga en tredje kurs (C) omfattande 2 sp, som erbjuds på finska. I kurserna ingår tre närstudiedagar (fredagen den 7.2., torsdagen den 5.3 & fredagen den 24.4) i Helsingfors, självstudier och e-handledningstillfällen. 

För mera information om fortbildningen och kursernas innehåll, vänligen läs broschyr som pdf på denna länk: Fortbildning för personal inom den fria bildningen  eller kontakta oss på Humak (kontaktuppgifter nedan och i broschyren).

Anmälan senast den 7.1.2020 via länken: https://www.lyyti.in/fria_bildningen

Kom med och utveckla dina pedagogiska kompetenser!Plats
Helsingfors