Digiutbildningar - nätkurser

01 September 2019 kl. 14.32–31 December 2020, 14.33

 

Suomen Kesäyliopistot/ Sommaruniversiteten i Finland ordnar digiutbildningar inom sitt projekt Dikata under 2019-2020. Dikata projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen och utbildningarna är därmed gratis för deltagaren. Digiutbildningarna ordnas som nätkurser och är öppna för alla. Kurserna erbjuder digikunskap både för arbete och fritid.

Mera information om projektet hittar du här:  https://snellmankesayliopisto.fi/2019/08/19/tiedote-dikata-hankkeen-verkkokoulutukset-ovat-julkaistu 
Projektet har som målsättning att nå 30 000 finlandare och stärka deras digikunskap.

Information om enskilda kurser och utbildningar, samt tidtabeller, hittas smidigast på hemsidan för det sommaruniversitet som är verksam på ditt område.  Anmälningar görs sedan enligt den information som hittas där.