Fortbildning: Tree of Life-metoden

17 December 2019 kl. 09.00–09.01

Inom Bildningsalliansens fortbildningsprojekt Steg för steg ordnas nu den tredje och sista fortbildningen "Tree of Life - metoden". Projektet Steg för steg finansieras av Utbidlningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagaren.

Metoden möjliggör känslan av empowerment genom att personer berättar om sitt liv. Den engagerar personer att rita sitt eget "livets träd", i vilken de berättar om sina rötter (varifrån de kommer), sina färdigheter och kunskaper, sina hopp och drömmar, samt om personer som har eller haft en betydelsefull plats i deras liv. Deltagarna fogar samman sina "livets träd" till "livets skog" och diskuterar till exempel "stormar" som påverkat deras liv och hur de svarat emot dessa. Tree of life-metoden möjliggör personer att tala om sitt liv ur en neutral synvinkel. Metoden fungerar i flera kontexter.

Tree of life-metoden lämpar sig för personer som jobbar med barn, ungdomar och vuxna men också för flyktingar och invandrare eller personer som genomgått svåra tider eller upplevelser. Metoden kan skapa en starkare gemenskap genom att förbättra förståelsen för varandras utgångspunkter och värderingar

Fortbildningen ordnas i Vasa tisdagen den 17 december 2019.
Fortbildningen leds av Ann-Sofi Backgren 

Program

9.00 Introduktion till metoden Tree of life
        - för vem, varför?
        - de olika delarna i metoden, steg för steg

10.30 Vi testar metoden i praktiken 

11:30 Lunch

12:30 Vilka livsträd har vi ritat och vad symboliserar de?

14:00 Kaffepaus

14.30 "Forest of life"- vad lärde vi oss, hur skulle metoden fungera i just ditt arbetslag, vem andra kunde använda metoden?

15:30  Avslutning av dagen

ANMÄLAN senast 10.12 2019

VÄLKOMMEN!

 Plats
Efo - Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland
Korsholmsesplanaden 2B
65100 Vasa