Nyfikna, sakkunniga, engagerade. Så kan vi sammanfatta Bildningsalliansen i tre ord.
Vi arbetar i nätverk över hela landet inom tre områden: hållbar utveckling, integration och digitalisering. Tillsammans med andra aktörer i svenskfinland arbetar vi med att förbättra vår kunskap, våra metoder och våra tillvägagångssätt inom dessa områden. 
Vi utgår alltid från vad bildningens roll och plats i allt detta är.

Fri bildning som förändringsagent

23 September 2019 kl. 10.00–07 November 2019, 15.00

Sök till utbildningen Fri bildning som förändringsagent - Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä som är riktad till alla medarbetare inom den fria bildningen:

Utbildningen lyfter upp transformativt lärande och ekosocial bildning som styrande principer för den fria bildningens läroinrättningar och lärgemenskaper.

Vi använder nyskapande pedagogik där bildningsarbetet stöder transformativt lärande som förändrar läroinrättningens verksamhetskultur enligt 2020-talets bildningsbehov.

För att lösa utmaningarna för an hållbar framtid behövs förändringar i människors världsbild, nyskapande lärande och förnyande lärgemenskaper. 
Utbildningen ger för ändamålet lämpliga strategiska och pedagogiska verktyg genom ekosocial bildning och Agenda 2030 - hållbarhetsmålen.

Utbildningen finansieras genom Utbildningsstyrelsen, och den ordnas tvåspråkigt via ett samarbete mellan Vapaa Sivistystyö ry och Bildningsalliansen.

Utbildningsdagarna ordnas i Tammerfors, enligt följande - notera i kalendern redan nu!
- 23-24.9 2019 (måndag-tisdag)
- 26.11 2019 (tisdag)
- 5.5 2020 (tisdag)

HÄR kan du läsa mer om utbildningen.

Länk till ansökan

Sista ansökningsdagen är fredag 30.8.Plats
Tammerfors