Ny finansieringsmodell för invandrarutbildning

29 Augusti 2017, 12:00 - 16:00

I juni skickades den nya finansieringsmodellen för invandrarutbildning på remissrunda. Nu gäller det att möta det behov som finns för integration och inkludering av nyanlända. Den nya finansieringsmodellen ger möjligheter till att skapa flexibla utbildningsmodeller där man sätter fokus på förutom språkkunskaper i svenska och finska också läs- och skrivfärdigheter. Man hoppas att utbildningarna också ska möta det behov som det finns för studer på deltid. Målgruppen för deltidsstudier är främst de som jobbar, är hemma med barn eller av olika orsaker inte kan delta i heltidsstudier. 

Den nya finansieringsmodellen ger möjligheter för folkhögskolor, arbetar- och medborgarinstitut, sommaruniversitet och studiecentraler att utveckla den verksamhet man har för målgruppen redan nu och vid behov också skapa nya modeller. På informationsdagen får ni information om den nya finansieringsmodellen och tid för att diskutera och brainstorma kring hurdana utbildningar vi kunde skapa i Svenskfinland.

Ni kan läsa mer om förslaget här

Sista anmälningsdag 25.8.2017.

Vi ordnar två tillfällen:

29.8.2017, klockan 12.00-15.30 Helsingfors arbis (rum 33A), Dagmarsgatan 3 Helsingfors. Anmälän här Program här

30.8.2017, klockan 12.00-15.30, SFVs mötesutrymmen, Handelsesplanden 23 B Vasa. Anmälan här Program här