Kulturell mångfald i våra läroinrättningar

06 Oktober 2017, 09:00 - 15:00

Målgrupp: Personal inom den fria bildningen

Tidpunkt:    kl 09.00–15.00

Kursplats:   Åbo Akademi, Strandgatan 2, Vasa

Utbildare:   Emerita professor Pirjo Lahdenperä, Mälardalens högskola och forskarstuderande
Ida Hummelstedt-Djedou, Helsingfors universitet

Program
09:00–09:15        Inledning – Henrika Nordin, verksamhetsledare, Bildningsalliansen r.f.
09.15–11.15        Forskarstuderande Ida Hummelstedt-Djedou, Helsingfors universitet
- Diskurser om mångfald i den finska skolan och lärarutbildningen
- En situerad och dynamisk syn på identitet och kategorisering
- Videoexempel på kategorisering ur den komplexa verkligheten som lärare

10:15–10:30        Kaffepaus    

11:15-12:00         Emerita professor Pirjo Lahdenperä, Mälardalens högskola
- Perspektiv på kulturell mångfald – definitioner och hur den kan beskrivas och förstås
12:00–13:00        Lunch
13:00–15:00        Emerita professor Pirjo Lahdenperä, Mälardalens högskola
- Konsekvenser till lärosätets verksamhet och pedagogik
- Interkulturalitet som utmaning och praktik  

15:00                   Avslutning

Kontaktperson: Carina Österåker, carina.osteraker@abo.fi , tel. 0500-222 935

Anmälan senast 22.9.2017www.cll.fi/anmalan

Arrangörer: Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi i samarbete med Bildningsalliansen
Kursdagen är avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen

Infoblad som PDF

 Plats
VASA
Åbo Akademi, Strandgatan 2
65100 Vasa