Bildningsalliansens KICK-OFF

22 September 2017, 09:00 - 15:00

 

Övergripande tema för KICK-OFFen är framtiden och hur fria bildningen både strategiskt och innovativt kan möta de framtida utmaningarna och möjligheterna.

PROGRAM

9.00    Anmälan och kaffe

9.30    Välkommen och aktuellt från Bildningsalliansen
           
Information om bland annat Bildningsalliansens framtidsprojekt Fri Bildning 3.0  
           presenteras

10.30   ”Framtidens bildningskommun”
           
- Christina Knookala, bildningsdirektör Vasa stad
            - Ann-Sofi Loo, överinspektör för bildingsväsendet Regionförvaltningsverket
            - Anders Norrback, ordförande Söfuk

11.30    Workshop: Framtidsverkstad – så gjorde vi för att lyckas ta oss från idag till den
             framtid vi alla drömde om

12.00 – 13.00     Lunch

13.00    ”Möt din framgång” – ditt välbefinnande är din framgång
              Föreläsning och praktiska verktyg
             
 - Joakim Träskelin, Folkhälsan Utbildning

14.30    Dagen avslutas

VÄLKOMMEN!

Plats: Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland EFÖ, Strandgatan 21

Bildningsalliansen bjuder på kaffe och lunch!

Anmälan senast 14.9.2017: https://www.webropolsurveys.com/S/9A3484B3C1E190ED.par 

Programmet som PDFPlats
VASA
EFÖ-Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Strandgatan 21
65100 Vasa