Inspirationskurs för språklärare

23 Augusti 2017, 09:00 - 25 Augusti 2017, 16:00

Är dina studerande trötta och omotiverade? Tycker du lektionerna blir slentrianmässiga? Tycker du att du skulle behöva idéer för din språkundervisningen liten energiinjektion?

Kursens innehåll
Det blir tre intensiva dagar med tips på aktiviteter, aktiveringar och grammatikspel du kan använda i dina språkklasser. Du får två skriftliga häften med dig hem samt editerbara kopieringsunderlag, sångtexter och musik i elektronisk form.

Du kan välja att delta alla tre dagar eller välja ut de moment du vill delta i.

Dag 1: TPR – Total Physical Response, en metod som passar för totala nybörjare och kräver till en början varken skrift eller läsning. Metoden bygger på uppmaningar och rörelser och har visat sig väldigt effektiv i och med att ett 50-tal ord och uttryck lärs in under en enda lektion.

Dag 2: Språkaktiviteter – Drygt trettio aktiveringar som vi genomför och upplever tillsammans. Aktivering av texter och ordförråd som befäster, förstärker och fördjupar ordkunskap och strukturer gör att våra studerande får uppleva språket i den verklighet vi skapar i undervisningen och får uppleva en glädje i "Jag kan!"

Dag 3: Grammatikspel – Grammatikspelen och -lekarna utgörs bland annat av brädspel, kortspel och kommunikationsspel och omfattar prepositioner, substantiv, adjektiv, pronomen, ordföljd, starka och oregelbundna verb med mera.

Tid: 23 - 25 augusti 2017 kl. 9-16
Lärare: Gerd Forss, suggestopedilärare och lärarfortbildare

Kostnader: Eftersom kursen ordnas inom Bildningsallianiansens fortbildningsprojekt Dela & Lär som finansieras av UBS är kursen är avgiftsfri.
Lunch till självkostnadspris.
För mer information kontakta gerd.forss@gmail.com, www.laroriket.net

Anmälan senast 9.8 på länken: https://www.webropolsurveys.com/S/00AE1E66E01B6E30.par

Infoblad som PDFPlats
VASA
Vasa arbis, Kyrkoesplanaden 15
65100 Vasa