Bildningsalliansens styrelse 2018

Framtida globala utmaningar för utbildning för hållbar utveckling i fria bildningen

26.11.2014 kl. 16:01

FN:s dekad, 2005-2014, för utbildning för hållbar utveckling avslutningskonferens arrangerades i Nagoya i Japan 10-12.11.2014. Den finländska delegationen leddes av statssekreterare Kari Antila, och bestod alltomallt av sju personer. Från Bildningsalliansen deltog Tove Holm (från Suomen ympäristöopisto SYKLI), som arbetar med Fria Bildningens hållbar utveckling kriterier projekt.

I slutrapporten från dekaden, på sidan 145, finns sammanfattat de största utmaningarna för fria bildningen, som är att:

  • initiativ som stärker medborganas medvetande, angående hållbar utveckling, borde uppmärksammas
  • involvering av media, för att kommunicera om utbildning för hållbar utveckling och hållbar utveckling, till den generalla publiken, bör effektiveras
  • mera uppmärksamhet bör läggas på olika aktörers roller i samhället som arbetar med fria bildningen, t.ex. Bildningsalliansen, offentliga sektorn
  • bristen i kapaciteteten, dvs. fortbildning och material, för fria bildningen bör uppmärksammas och levereras
  • exempel på hur man använt musik, konst och andra former för att kommunicera om hållbar utveckling bör lyftas fram
  • Några länkar angående FN:s slutkonferens:

Konferensens huvudsida

-UKM:s pressmeddelande: UNESCOn kestävää kehitystä edistävän koulutuksen maailmankonferenssi 

Written Statement by Finland on occasion of the 2014 UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development, 10-12 November 2014 in Aichi -Nagoya, Japan