Vasa stad

Är DU nästa rektor för Vasa Arbis?

12.11.2019 kl. 18:06
Sök senast 22 november.

Vasa Arbetarinstitut (Arbis) är en av Vasa stad upprätthållen svenskspråkig läroanstalt för fritt bildningsarbete. Vasa Arbis hör till resultatområdet Vasa stads institut tillsammans med det finskspråkiga Vaasa-opisto och musikinstitutet Kuula-institutet. Som en del av medborgarinstitutservicen erbjuder Vasa Arbis grundläggande konstundervisning för barn och unga. Dessutom anordnas grundläggande undervisning för vuxna på svenska vid Vasa Arbis.

Vasa stads instituts grundvärden är livslångt, kontinuerligt lärande, kreativitet, frivillighet och jämlikhet. Rektorn vid Arbis ansvarar för institutets verksamhet samt leder och utvecklar verksamheten underställd ledande rektor för Vasa stads institut och utbildningsnämnden. Organisationsutvecklingen och granskning av förvaltningsgränserna som startades år 2016 inom resultatområdet Vasa stads institut fortsätter. Rektorsuppgifterna kommer att omfatta en undervisningsskyldighet på 100 h/år.

Ansökningstiden går ut 22.11.2019 kl 15.

Mera info om tjänsten 

Johanni