Nordplus

Dags att jobba Nordiskt?

08.11.2019 kl. 12:09
Nu har ansökningsomgången för Nordplus 2020 öppnat.

Nordiska ministerrådets Nordplus-program inviterar nordiska och baltiska läroanstalter och organisationer som är verksamma inom utbildning och livslångt lärande att delta i ansökningsomgången för år 2020. 
Om du eller din organisation arbetar med utbildning kan du söka Nordplus-bidrag till elev- studerande- och lärarutbyten samt nätverks- och projektsamarbete med dessa länder och självstyrande områden: 
Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland.

Ansökningsfristen är måndagen den 3. februari 2020. Nordplus budgeten för 2020 är 10 miljoner euro.

400.000 euro extra till mobilitet  

Mobilitetsstödet är riktat till elev-, studerande och lärarmobilitet för Nordplus Junior, Nordplus Högre utbildning och Nordplus Vuxen. 

Läs mer om Nordplus 2020 ansökningsomgång

Johanni