Nyfikna, sakkunniga, engagerade. Så kan vi sammanfatta Bildningsalliansen i tre ord.
Vi arbetar i nätverk över hela landet inom tre områden: hållbar utveckling, integration och digitalisering. Tillsammans med andra aktörer i svenskfinland arbetar vi med att förbättra vår kunskap, våra metoder och våra tillvägagångssätt inom dessa områden. 
Vi utgår alltid från vad bildningens roll och plats i allt detta är.

Budgetförslaget 2019

Det kontinuerliga lärandet behöver resurser

17.09.2019 kl. 11:05
Kontinuerligt, livslångt lärande kräver resurser för att kunna förverkligas långsiktigt och kvalitativt.

Fritt bildningsarbete har under de senaste åren förverkligat utbildning som motsvarar de behov som finns bl.a. när det gäller invandrarutbildning och grundläggande och digitala färdigheter för vuxna. 

För att kunna svara mot behoven även i fortsättningen behövs tillräckliga resurser. Inför regeringen Rinnes budgetförslag har Bildningsalliansen idag tagit fram ett ställningstagande. 

LÄS

Johanni