Nordens flaggor

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

NVL, eller Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande är ett program under Nordiska Ministerrådet. Nätverket grundades 2005. NVL har en heltidsanställd huvudkoordinator och halvtidsanställda nationella koordinatorer i varje nordiskt land. NVL arbetar med alla former för vuxnas lärande, och arbetsformen är främst tematiska nätverk.

Bildningsalliansen är nationell koordinator för NVL i Finland och ansvarar för information om NVL, spridning av NVLs resultat, nätverkande och nyhetsbevakning i och från Finland.

Johanni Larjanko är nationell NVL-koordinator, och arbetar på halvtid med NVL i Finland.

Läs mer om NVLs vision, nätverk och verksamhet HÄR

Visste du att NVL:

  • ger ut olika handböcker, som visat sig mycket omtyckta. De senaste två handlar om ToDo och om transformativa lärandecirklar. Mer och ännu mer
  • har börjat publicera sk Onepagers, med överskådlig och lättillgänglig information om aktuella teman. Den första handlar om kvalitet i validering.
  • har en egen blogg där bland andra Björn Wallén, Jyrki Ijäs och Reijo Aholainen från Finland regelbundet medverkar?
  • under 2019 börjat satsa mer på podcasts
  • har samlat en stor databank kring validering av vuxnas lärande med metoder och mycket annat?
  • publicerar policy briefs kring olika ämnen inom vuxnas lärande, som kan fungera som diskussionsunderlag och i vissa fall också ligga till grund för egna rekommendationer och andra åtgärder?
  • nu har hela 3 nationella tematiska nätverk, som koordineras av NVL i Finland: Alfanätverket, validering och nu också vuxnas grundläggande färdigheter. Finland leder utvecklingen och har flest nationella nätverk inom NVL. Även finlandssvenska aktörer och institutioner är med, och är välkomna med.