Vad är fri bildning?

Livslångt lärande är så mycket mer än att hitta information eller avlägga examen. Det handlar om att göra saker tillsammans, utveckla sig själv, njuta av livet och lära känna sig själv – om och om igen.
Det fria bildningsarbetet kännetecknas av studier enligt eget val, samhörighet och delaktighet. Studierna är öppna för alla och de erbjuds överallt i Finland. Var femte finländare deltar varje år i den fria bildningens verksamhet. Det är en del av vår finländska kultur.

Fri bildning är, som namnet antyder, frivilligt lärande. Bildningsalliansen vill stöda detta, och vill att finländarna ska ha lätta, billiga och nära tillgängliga möjligheter att lära sig sådant som intresserar. 

Fri bildning, ibland kallat folkbildning, är ett mycket vitt begrepp. Det rymmer ett mångsidigt utbud av kurser, studiecirklar, föreläsningar och aktiviteter. Längden kan vara allt mellan enkvällskurser till årslånga utbildningar.

Det är billigt att delta i fri bildning eftersom staten subventionerar verksamheten.

Det är lätt att delta, oavsett var i Finland du bor. Det finns 340 olika instanser som erbjuder fri bildning. De är fördelade i fem olika sorters institutionsformer. Dessa är studiecentraler, folkhögskolor, medborgar­- och arbetarinstitut, idrottsinstitut och sommaruniversitet.

Resurser:

Utbildningsformer:

Folkhögskolor
- påverka och nätverka

Sommaruniversitet 
– öppna för alla, året om

Idrottsinstitut
– erfarenheter av motions- och idrottslärande

Arbetar- och medborgarinstitut
– praktiska och kreativa färdigheter för livet

SFV:s studiecentral
– lärandets stödpelare i organisationer