WEBBTILLGÄNGLIGHET

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster för den offentliga sektorn trädde i kraft 1.4.2019. Det innebär att alla webbplatser och mobilapplikationer ska uppfylla en internationell tillgänglighetsstandard, som skapar förutsättningar för att webbplatser och applikationer blir tillgängliga för så många människor som möjligt oberoende av handikapp eller individuella utmaningar.  

Bildningsalliansen ordnade ett webinarium kring webbtillgänglighet 13.5.2019. Webinariet leddes av Viena Rainio som är överinspektör gällande tillgänglighetstillsyn (webbtillgänglighet) på Regionförvaltningsverket. 

Följande länkar innehåller nyttig information:

- RFV:s sida www.tillgänglighetstillsyn.fi eller saavutettavuusvaatimukset.fi

- Länk till WCAG-kriterierna, inofficiell översättning på svenska: http://papunet.net/saavutettavuus/verkkosisallon-saavutettavuusohjeet-wcag

- Praktiska tips på finska finns på Celias sida: https://www.saavutettavasti.fi/.

- Webinarium: Om någon vill titta på ett längre webbinarium med grundläggande info om digital tillgänglighet, lagen och WCAG-kriterierna. På finska.

- SOSTEs infotillfälle (mars 2019) Viena Rainios svenskspråkiga inlägg kring grundinfo om digital tillgänglighet.  

- https://wave.webaim.org/, om man vill testa tillgängligheten på sin egen sida.

https://ll-center.fi/svenska/start/ Lättläst - för att alla har rätt till läsning. LL-Center (LättLäst Center) arbetar med och för lättläst på svenska i Finland. LL-Center verkar inom FDUV men erbjuder service åt alla som har nytta av lättläst.