De finlandssvenska integrationsdagarna - goes local 2019

Sammanställda slutsatser från workshoparna - pdf-dokument

 

Helsingfors 29.11

Utmaningar med integrationen i dagens samhälle - Pasi Saukkonen, forskare Helsingfors universitet

Aktuellt inom integrationspolitiken - Anna Bruun, konsultativ tjänsteman Arbets- och näringsministeriet

Åbo 3.12

Integration på svenska - Mika Helander, akademilektor och docent Åbo Akademi

Svenskspråkig flerforms-integrationsutbildning i Egentliga Finland och Nyland - Vilppu Palmberg, migrationssakkunnig NTM-centralen

Kompetenscenter för svensk integration i huvudstadsregionen - Luckan integration Veronica Hertzberg

Vasa 4.12

We see you - kampanjen. För bättre asylpolitik i Finland - Linda Bäckman SLS-forskare & Mahdi Hamidi, forskare

 

De finlandssvenska integrationsdagarna 27-28.11.2017

Statens roll i framtidens integrationsarbete - Anna Bruun, konsultativ tjänsteman

Samhälls- och hälsokommunikatörer - Sofia Mitts-Björkblom och Jonna Grangärd, Yrkesakademin i Österbotten

Bron - Ulrica Taylor, Korsholms vuxeninstitut

Föräldrakraftgrupp för nyanlända - Britt-Helen Tuomela-Holti, Folkhälsan

SFX Svenska - matierialbank

Stig In!

Svenska.fi