Dags att prata

Dags att prata...kommunalval!

Vad betyder demokrati och medborgarinflytande för dig? Hur upplever du språkklimatet eller servicen på svenska? Oroar du dig för den svenkspråkiga befolkningens framtid? Hur vill du påverka politiska beslut som fattas i din kommun? Hur vill du vara med och påverka utvecklingen i din kommun? Vad hindrar dig från att påverka och delta?

Vi, Bildningsalliansen, Folktinget och Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi,  tror att det är viktigt att synliggöra frågor som berör kommunens uppgifter och invånarnas tankar kring medborgarinflytande inför det kommande kommunalvalet. Vi vill genom att ordna Dags att prata kommunalval - diskussioner föra fram dina reflektioner.

Därför vill vi bjuda in Dig till en medborgardiskussion på nätet. Vi är intresserade av dina erfarenheter och vill gärna diskutera demokrati och medborgarinflytande, service på svenska, utvecklingen av befolkningsstrukturen och språkklimatet med dig. Du har möjlighet att komma med dina egna synpunkter på samma gång som du får ta del av de andra deltagarnas tankar om temat.

Reflektionerna från tillfället presenteras på ett webbinarium som ordnas 8.4. Vi hoppas via webbinariet och genom att använda sociala medier kunna synliggöra synpunkter och reflektioner som kommit fram i diskussionerna för personer som ställer upp i kommunalvalet, för kommunala tjänstemän och andra som jobbar med påverkansarbete på svenska i Finland. Vi ordnar sex diskussionstillfällen i Svenskfinland.

Vi uppmuntrar dig till att välja att delta i det tillfälle som berör din egen region och hemkommun. Alla diskussioner ordnas klockan 17.30-20.00.

  • 4.3 Mellersta Nyland med temat språkklimat 

  • 9.3 Vasaregionen och Sydösterbotten med temat befolkningsstrukturen 

  • 11.3 Västra Nyland med temat demokrati och medborgarinflytande 

  • 16.3 Östra Nyland med temat demokrati och medborgarinflytande 

  • 23.3 Norra svenska Österbotten med temat demokrati och medborgarinflytande 

  • 23.3 Åboland med temat service på svenska 

Anmälan senast 4 dagar innan tillfället. OBS! I anmälan finns alla Dags att prata kommunalvalstillfällen uppräknade. Anmäl dig enbart till det tillfälle som berör din kommun. Max 18 personer kan delta/tillfälle.

Om evenemanget blir fullt försöker vi välja deltagarna så att deltagargruppen blir så heterogen som möjligt.

Vi använder oss av Dialogpaus som diskussionsmetod. Dags att prata kommunalval är en del av YLEs projekt Hyvin sanottu - Bra sagt.

Anmäl dig här: https://link.webropolsurveys.com/S/90DBC43C87E2C4FC

Läs Bildningsalliansens pressmeddelande

För mera information: henrika.nordin@bildningsalliansen.fi, 044 3531 813

Arrangörer: Bildningsalliansen, Folktinget, Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi