Coronaviruset och Finland

Uppdaterad 6.8.2020

UBS - Genomförandet av utbildningen inom den fria bildningen från och med 1.8.2020 

UKMs anvisningar för utbildningssektorn - uppdaterade rekommendationer (4.8.2020)

Hur ser hösten 2020 ut?  Ihopsamlad information kring planering av höstens verksamhet inom den fria bildningen under den virtuella kaffestunden 20.5.2020.

Bildningsalliansen har publicerat ett ställningstagande 8.4.2020. Läs mer här

Utbildningsstyrelsen ger aktuell och uppdaterad information kring hanteringen av coronaviruset i utbildnings- och inlärningssituationer vid skolor, institut och läroanstalter. Läs senaste nytt här

Institutet för hälsa och välfärd ger aktuell och uppdaterad information om virusets spridning i Finland och eventuella rekommendationer rörande karantän, inställande av publika evenemang och så vidare. Läs senaste nytt från Institutet för hälsa och välfärd här

Länkar med information som berör coronaepidemin

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad