Bildningsalliansens KICK-OFF

22 September 2017, 09:00 - 15:00

 

Övergripande tema för KICK-OFFen är framtiden och hur fria bildningen både strategiskt och innovativt kan möta de framtida utmaningarna och möjligheterna.

Anmälan senast 14.9.2017: https://www.webropolsurveys.com/S/9A3484B3C1E190ED.par 

Mera information inom kort!Plats
VASA
EFÖ-Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Strandgatan 21
65100 Vasa
Tidpunkter