Bildningsalliansen fungerar som svenskspråkig informatör i Finland för Erasmus+ och Nordplus-programmen. Varje höst arrangerar vi informationstillfällen i Österbotten och södra Finland kring Norden och Europa. 

2016

19.10. 18-20 Eksalen (Folkhälsans hus) Vasa
Informationträff tillsammans med 

 • Aktion Österbotten
 • Svenska kulturfonden
 • Svensk-Österbottniska samfundet
 • KulturÖsterbotten
 • Bildningsalliansen 

20.10. 18-20 Campus Allegro Jakobstad
Informationträff tillsammans med 

 • Aktion Österbotten
 • Svenska kulturfonden
 • Svensk-Österbottniska samfundet
 • KulturÖsterbotten
 • Bildningsalliansen

Mera information och anmälan om träffarna i Österbotten HÄR

 

25.10. 18-19 Ekenäs bibliotek, mötesrum Svalan, Raseborgsvägen 8 A 

Informationsträff tillsammans med

 • Svenska kulturfonden
 • Pomoväst
 • Bildningsalliansen

3.11. 18-19 Tryckeriteatern, Torggatan 3, Karis 

Informationsträff tillsammans med

 • Svenska kulturfonden
 • Pomoväst
 • Bildningsalliansen

En massa saker har redan genomförts med hjälp av finansiering från EU. Här hittar du en skattkammare av projektresultat

Infotillfällen och evenemang på svenska

Läs mer om Nordplus

Läs mer om Erasmus+